زمینی کوچک با چشم انداز عالی در گرکپس

  • DSC03794
  • DSC03797
  • DSC03799
  • DSC03795
  • DSC03798
  • DSC03800
  • DSC03793
زمینی کوچک با چشم انداز عالی در گرکپس
Kelardasht, Mazandaran, Iran
فروخته شده - زمین
1004 400 متر مربع

زمین دارای 16 متر بر و دیوارکشی شده است از مزایای دیگر زمین چشم اندازی فوق العاده به جنگل های جنوبی کلاردشت و دسترسی بسیار مناسب به شهر میتوان نام برد.

نقشه ملک

نماینده جعفری راد


اطلاعات بیشتر

تماس

بارگذاری ...

ملک های مشابه

Call Now