زمین سند دار با جواز ساخت در کلاردشت

زمین سند دار با جواز ساخت در کلاردشت
Hasankif, Kelardasht, Mazandaran Province, Iran
فروخته شده - زمین, زمین مسکونی
514

زمین سند دار با جواز ساخت در کلاردشت
این زمین دارای 514 متر مربع مساحت و دارای ثند ثبتی تک برگی و جواز ساخت یکدستگاه ویلا می باشد.

نقشه ملک

ملک های مشابه

Call Now