هر چند میتوان سابقه فروش ویلا در کلاردشت و  استفاده از خانه های دوم در نواحی روستایی كلاردشت را به سال ها قبل نسبت داد یعنی زمانی كه عده ای از ساكنین روستاهای كلاردشت به دلایلی از جمله پائین بودن میزان درآمد و زمینه های اشتغال، تحصیل فرزندان و مانند آن به شهرهای چالوس و تنكابن و حومه این شهرها نقل و مكان كردند و در آنجا صاحب زمین، باغ و منزل مسكونی شدند و در دوره گرم سال برای رهایی از گرمای طاقت فرسای جلگه به روستای آباء و اجدادی خود بر میگشتند و در خانه های ییلاقی دوره گرم را سپری میكردند و همزمان با سرد شدن دوباره هوا به نواحی جلگه ای بر میگشتند و این كار همه ساله تكرار میشد. اما باید گفت كه رشد شتابان شكل گیری خانه های دوم در كلاردشت و گسترش قارچ گونه آن به دو دهه اخیر بر میگردد. با هجوم شهرنشینان براساس تبلیغاتی تحت عنوان «بهشت گمشده ایران»، كلاردشت مورد اقبال عده زیادی از ساكنین تهران و دیگر شهرها قرار گرفت و سیمای ناحیه و حتی نوع معیشت ساكنین كلاردشت و روستاهای اطراف آن را در رابطه با عوامل مثبت و منفی تأثیرگذار دگرگون نمود. براساس مطالعات میدانی به عمل آمده در روستاها و شهر كلاردشت حدود 3010 خانه دوم وجود دارد كه از حداقل 12 واحد در روستای كوچك والت تا حداكثر 503 واحد در محله جدید شهر كلاردشت (محله سردار جنگل) نوسان دارد. از مجموع خانه های دوم 1440 واحد (5/44 درصد) در روستاهای دهستان مركزی و بقیه (5/55 درصد) در محدوده قانونی شهر كلاردشت استقرار یافته اند. در این رابطه نسبت خانه های دوم به كل مساكن روستایی در این دهستان 41 درصد است كه این نسبت از حداقل 17 درصد در روستای بازار سر تا حداكثر 80 درصد در روستای عثمان كلا نوسان دارد. در روستاهای لشسر، اویجدان و پی قلعه و كُلمه نیز نسبت خانه های دوم بالا است. مطالعات انجام شده و آمارهای موجود بیانگر این واقعیت اند كه مالكیت خانه های دوم غالباً با افراد غیربومی (غیركلاردشتی) است و تنها در 4 روستای شكركوه، كردیچال، كوهپر و مكارود، مالكیت خانه های دوم بیشتر در اختیار افراد كلاردشتی است كه یا در شهرها و روستاهای همجوار (چالوس تا تنكابن) ساكن هستند و یا در تهران و كرج و دیگر نقاط زندگی میكنند و در دوره گرم سال و ایام تعطیلات به زادگاه خود بر میگردند و از خانه ییلاقی خود برای مدتی استفاده می كنند. در این رابطه نسبت مالكین غیربومی خانه های دوم از حداقل 13 درصد در روستای شكركوه تا 97 درصد در روستای لشسر در نوسان است.

نسبت خانه های دوم در محلات 9 گانه شهر كلاردشت به كل مساكن شهری 25 درصد میباشد كه از حداقل 4 درصد در محله اصلی و قدیمی شهر حسن كیف (شهر كلاردشت) تا حداكثر 74 درصد در محله گرك پس در نوسان است. در این رابطه نیز مالكیت خانه های دوم اكثریت با افراد غیربومی است و این نسبت نیز از حداقل20 درصد در محله قدیمی شهر تا 100 درصد در محله جدید و گران قیمت شهر حسن كیف (محله سردار جنگل) در نوسان است.

طبیعت زیبای کلاردشت

طبیعت زیبای کلاردشت

تحلیل یافته

تحلیل یافته ها هرچند بنابر ضرورتهایی تعدادی خانه های ییلاقی (خانه های دوم) از سال ها قبل در روستاهای منطقه كلاردشت همانند دیگر نواحی كوهستانی شمال ایران شكل گرفته بود و رفت و آمد بین مناطق ییلاقی كلاردشت و نواحی گرمسیر جلگه ای و احیاناً تا حدی نیز تهران و كرج  بر قرار بود اما به دلیل اینكه اولاً تعداد این قبیل خانه ها در هر روستا و آبادی بسیار كم و اندك بود و ثانیاً كل مالكین خانه های دوم (خانه های ییلاقی) افراد بومی همان روستا و یا اقوام درجه یك آن ها بودند، اینگونه رفت و آمدها كه همه ساله نیز انجام میگرفت تأثیر زیادی بر ساختار اقتصادی- اجتماعی روستاها و منطقه نداشت بلكه دگرگونی ها از زمانی شكل گرفت كه گردشگری به صورت جدی در سطح كشور مطرح شد و همزمان با بروز برخی تحولات اقتصادی- اجتماعی از جمله رشد شهرنشینی و افزایش تعداد وسیله نقلیه شخصی و توجه بیشتر خانواده ها به گذران اوقات فراغت و سیر و سیاحت، این پدیده نوظهور(گردشگری) عامل و انگیزه اصلی توجه اشخاص و سازمان های دولتی و غیردولتی دست اندركار به مناطق گردشگرپذیری چون كلاردشت شد. هرچند در سال های 1350 منطقه كلاردشت از جمله مناطق گردشگری مهم شده بود و طرح تفصیلی آن توسط سازمان متولی و مسئول تهیه و تنظیم شده بود، اما به دلیل تأخیر در اجرای برنامه ها، آن طرح ها متوقف و ركودی چند ساله در این خصوص ایجاد شد.

در دهه دوم بعد از انقلاب اسلامی مجدداً این موضوع مورد توجه اشخاص قرار گرفت و همزمان با طرح مسأله مهم گردشگری در سطح كلان كشوری، گردشگری و فعالیت های مرتبط با آن به سرعت جایگزین اقتصاد سنتی منطقه كلاردشت شد و در مدت زمانی بسیار كوتاه و در عین حال بسیار هم شتابزده، ساختار اقتصادی- اجتماعی آن دگرگون شد. گسترش خانه های دوم به عنوان نمادی از شكل گیری گردشگری در منطقه موجب تحول و دگرگونی در زیر بخشهای اقتصادی سنتی آن گردیده است. طبق بررسی انجام شده گسترش گردشگری و مالكیت خانه های دوم اثرات و پیامدهای مختلفی بر نواحی روستایی كلاردشت به ویژه در دهستان مركزی (شهركلاردشت و 19روستای پیرامون) بر جای گذاشته كه مهمترین آن ها به شرح ذیل می باشد:

  1. روند شتابان شكل روند شتابان شكلگیری خانه های دوم

 در كلاردشت مطالعات میدانی بیانگر این واقعیت است كه شكل گیری خانه های دوم در تمامی روستاها و محلات هشتگانه شهر كلاردشت اتفاق افتاده و در مواردی از تراكم بالایی هم برخوردار هستند. همین مطالعات نشان میدهند كه نسبت خانه های دوم در محله گرك پس به 74 درصد، در محله سردار جنگل حسن كیف به 72 درصد، در اجابیت به 44 درصد و در رودبارك به 30 درصد كل مساكن رسیده است. تعداد خانه های دوم (خانه های ییلاقی) در روستاهای دهستان مركزی كلاردشت نیز روندی رو به رشد پیدا كرده و در حال حاضر این نسبتها در روستای عثمان كلا به 80 درصد، لشسر 75 درصد، اویجدان 63 درصد، پی قلعه 53 درصد، كُلمه 53 درصد و پیمبور به 51 درصد كل مساكن رسیده است. اگر تاكنون در دیگر روستاها و محلات شهری این قبیل واحدهای مسكونی كمترند، به این دلیل است كه هنوز ساخت و سازها در آن ها انجام نگرفته و واقعیت این است كه بخش اعظم اراضی و املاك در محلات شهری و روستاهای كلاردشت به فروش رفته و در اختیار افراد غیربومی قرار گرفته اند و حتی بسیاری از آن ها نیز قطعه بندی و محصور شده اند و دیر یا زود در آن ها ساخت و ساز شروع خواهد شد.

برای خرید ویلا در کلاردشت با ما تماس بگیرید.