همه نوشته ها با برچسب

اقتصاد کلاردشت

شناسایی ویژگی های توسعه گردشگری مقصد کلاردشت (قسمت سوم)

در آمد خانوارها از طریق اجاره منزل، ویلا و به گردشگران همانطوری که اشاره گردید یکی از بخش های قابل توجه درآمدزای گردشگری در محدوده مطالعاتی این تحقیق، تأسیسات اقامتی بخش خصوصی از قبیل ویلا، اتاق، سوئیت و … می باشد. از آنجائی که تا یک دهه قبل بخش تأسیسات اقامتی عمومی (هتل، متل، مسافرخانه،…

نقش و تأثیر خانه های دوم بر ساختار اقتصادی، اجتماعی ناحیه كلاردشت (بخش اول)

طبیعت بکر کلاردشت

چكیده همزمان با برخی تحولات جهانی و رواج گردشگری روسـتایی، در ایـران نیـز به ویژه در نـواحی كوهـستانی مجاور شهرهای بزرگ و همچنین سواحل دریای خـزر از چند دهـه گذشـته خانـه هـای دوم یـا خانـه هـای تعطیلات با هدف گذراندن اوقات فراغت شكل گرفته است تعطیلات با هدف گذراندن اوقات فراغت شكل گرفته است. در…